Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Quà Tặng Thủ Đô

Xưởng sản xuất: Cụm CN Phùng Xá, xã Phùng Xá, huyện Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Email: Khanthudo@gmail.com Điện thoại: 0328 891 444